Kamienica

25Mieszkania stanowią bardzo duży procent nieruchomości mieszkalnych. Oprócz nich ludzie mogą również mieszkać w domach. Co odróżnia mieszkanie od domu jednorodzinnego? Otóż dom jednorodzinny jak sama nazwa mówi jest nieruchomością mieszkalną, która jest zamieszkiwana przez jedna rodzinę. Taki dom stanowi odrębny budynek lub układ budynków. W przypadku mieszkań mamy do czynienia z tak zwaną zabudową wielorodzinną. Oznacza to, że w jednym budynku podzielonym właśnie na mieszkania zamieszkuje wiele rodzin. Jako przykład takiego typu budownictwa można podać kamienice. Czym różni się kamienica od bloku? Kamienice z założenia są mniejsze a także, co za tym, idzie posiadają w swoim obrębie mniejszą ilość mieszkań. Istnieją różne rodzaje kamienic. Mogą to być kamienice stare, które wybudowane zostały dawno temu i mają już całkiem sporą historię za sobą. Odznaczają się one od współczesnych budynków wyglądem i technologią budowy. Możemy mieć również do czynienia ze współczesnymi kamienicami, które od bloków różnić się mogą wyłącznie rozmiarami.