Kataster

33Jednym z pojęć, jakie wiążą się z nieruchomościami jest kataster. Jest to rodzaj rejestru publicznego, który gromadzi dane o gruntach i budynkach, a także o ich właścicielach. Grunty i budynki to inaczej przedmioty katastru, a właściciele to podmioty katastru. W naszym kraju kataster jest tożsamy z ewidencją gruntów i budynków. Rejestr ten prowadzony jest przez administrację podatkową i przede wszystkim służy na potrzeby podatku od nieruchomości. Ponadto, wedle ustawy z roku 1947 kataster jest odrębnym przedmiotem własności, zawierającym mapy oraz opis i spis budowli i gruntów. Kataster zawiera informacje o gruntach, o ich granicach, położeniu, rodzaju użytków, klas gleboznawczych i powierzchni. A także informacje dotyczące budynków oraz budowli, przede wszystkim ich przeznaczenia, funkcji użytkowych i położenia. Zawiera także informacje dotyczące oznaczenia księgi wieczystej i informacji o właścicielach. Kataster jest zakładany w celu prowadzenia i założenia księgi wieczystej, w ustaleniu wymiaru podatków od nieruchomości oraz w celu dostarczenia danych istotnych dla gospodarki państwowej.