Kodeksy

37Kodeks cywilny mówi, że nieruchomości mogą mieć różnorakie oblicza. Pośród nich są zarówno części powierzchni ziemskiej, które mogą stanowić odrębny przedmiot własności – inaczej chodzi o grunty – ale także budynki trwale z gruntem związane. Co najciekawsze nie muszą być one w całości, gdyż nawet wtedy kiedy nie są w stanie używalności  na mocy przepisów mogą stanowić odrębny od gruntu przedmiot własności. Sytuacja całkiem ciekawa, jednakże często spotykana, kiedy kupcy pragną pozyskać odpowiednią nieruchomość do wyremontowania na własną rękę. Nieco taniej, a nawet szybciej, jeżeli chodzi o tempo postawienia fundamentów i ścian lokum. Prawo pozwala na wyodrębnienie nieruchomości, aczkolwiek trzeba tutaj pamiętać, iż może ono odbywać się ono zarówno pod względem własnościowym, jak i fizycznym. Wszystko jest nieco skomplikowane, jednakże można dość łatwo przebrnąć przez wszystkie formalności podczas zakupu lub sprzedaży zarówno wymarzonego domu, jak i szczątków budynków, czy też gruntów rolnych oraz działek.