Komercyjne

36Nieruchomości w polskim kodeksie cywilnym są podzielone na kilka rodzajów. Przede wszystkim na nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe. Ponadto w budownictwie używa się niekiedy pojęcia nieruchomości komercyjnych. Jednak w polskim prawie pojęcie to nie istnieje i nie posiada definicji. Używane jest zatem umownie, i brakuje w związku nim uregulowań prawnych. Co zatem kryje się pod tym pojęciem? Mianowicie są to takie nieruchomości, które nie służą celom mieszkaniowym. Służą natomiast prowadzeniu szeroko rozumianej działalności gospodarczej. I tak nieruchomości komercyjne to między innymi biurowce, galerie handlowe, lokale i magazyny handlowe. A także place, na przykład manewrowe, postojowe czy składowe. Do nieruchomości komercyjnych zalicza się także cześć budynków użyteczności publicznej. A więc kina, lotniska, teatry i tym podobne. Najczęściej nieruchomości komercyjne podlegają umowie najmu. A jeśli dostarczają przychody, jakie zostały określane w umowie, tym samym przekształcają się w produkt inwestycyjny.