Kredytowanie

27Jednym ze źródeł pieniędzy, jakie można przeznaczyć na różnego rodzaju nieruchomości są kredyty. Kredytowanie w celu zakupu nieruchomości bądź też budowy takowej jest dość popularne. Nieruchomości, na jakie zaciąga się kredyty mogą przybierać różne formy. Naturalnie mogą to być kredyty zaciągane przez osoby indywidualne. W takim wypadku mamy zazwyczaj do czynienia z kredytami mieszkaniowymi. Dzięki takim czysto komercyjnym jak i dotowanym przez rząd kredytom można nabyć lub sfinansować budowę własnego domu jednorodzinnego lub też mieszkania. Należy jednak pamiętać, że na tego typu cele kredyt nie są zaciągane tylko i wyłącznie przez osoby prywatne. Na cele mieszkaniowe często kredyty są zaciągane również przez deweloperów, którzy pragną zbudować nowe osiedla. W takim wypadku takowe zobowiązania przyjmują jednakże raczej formę kredytów inwestycyjnych. Tego typu kredyty mogą być również wykorzystane na sfinansowanie budowy lub zakupu nieruchomości, których celem są inne rzeczy niż ich zasiedlenie.