Księga

40Kupno nieruchomości i nadanie praw własności wiąże się z założeniem księgi wieczystej dla danej nieruchomości i dokonaniu w niej odpowiednich wpisów. A tychże wpisów dokonuje się w sądzie rejonowym w wydziale ksiąg wieczystych. Osobą składającą te wpisy jest sędzia lub referendarz sądowy. Wpisy w księdze wieczystej złożone są tylko po złożeniu odpowiednich wniosków. Rzadko dokonuje się ich z urzędu. Poza odpowiednimi wpisami w księdze wieczystej prowadzone są także akta. Służą one do przechowywania pism, wniosków i dokumentów, będących podstawą do złożenia wpisów. Przy okazji, należy wspomnieć, że księgę wieczystą obowiązuje zasada jawności formalnej, co oznacza, że wgląd do niej może mieć każdy. Zasada nie dotyczy jednak akt księgi wieczystej. Nie wszystkie nieruchomości posiadają księgę wieczystą. Dla nich prowadzone były tak zwane zbiory dokumentów. Dokumenty te potwierdzają stan prawny danej nieruchomości. W szczególności stan własności i stan obciążenia. Współcześnie zbioru dokumentów już się nie zakłada.