Leśna

41Nieruchomość leśna jest kolejnym rodzajem nieruchomości, której termin jest używany nieformalnie i nie posiada jasnej definicji w prawie cywilnym. Niemniej nieruchomość leśna definiowana jest w oparciu o ustawę o lasach, pochodzącą z 1991 roku. Na tej podstawie nieruchomość leśną określa się jako grunt, który pokryty jest roślinnością leśną bądź też tymczasowo jest pozbawiony tej roślinności i który ma zwartą powierzchnię, liczącą przynajmniej jedną dziesiątą hektara. Pod pojęciem roślinności leśnej rozumie się drzewa, krzewy i runo leśne oraz uprawy leśne. Ponadto, aby las mógł zostać zakwalifikowany jako nieruchomość, musi spełnić tez inne warunki. Na przykład musi być wpisany do rejestru zabytków, albo zostać uznany za część parku narodowego lub też rezerwat przyrody. Inny warunek to taki, kiedy przeznaczeniem gruntu leśnego jest produkcja leśna. Sprawę ułatwi także fakt, że las jest wykorzystywany do gospodarki leśnej. A więc na jego terenie znajdują się na przykład szkółki leśne, drogi leśne, budynki gospodarcze, parkingi leśne czy miejsca do składowania drewna.