Lokalowe

46Kolejnym rodzajem nieruchomości, wymienianej w kodeksie prawa cywilnego jest nieruchomość lokalowa. Inaczej jest ona zwana lokalem wyodrębnionym. Jest to taka nieruchomość, którą wyodrębniono z innej nieruchomości, na przykład budynkowej lub gruntowej, po to, aby ustanowić odrębną własność danego lokalu. Innymi słowy nieruchomość lokalowa to lokal mieszkalny bądź też lokal, mający inne przeznaczenie. Aby własność tego lokalu była ustanowiona zgodnie z prawem, konieczny jest odpowiedni wpis w księdze wieczystej. Wart uwagi jest także fakt, że z nieruchomością lokalową wiąże się współwłasność nieruchomości wspólnej wraz z innymi właścicielami lokali. Współwłasność ta dotyczy zarówno gruntów, jak i części budynków, które służą wszystkim mieszkańcom. Dotyczy ona również takich obiektów jak garaże, strychy czy komórki. Są to tak zwane pomieszczenia przynależne. nie muszą one być częścią budynku, z którego wyodrębniona została nieruchomość lokalowa. Ale konieczne jest, aby budynek ten był częścią nieruchomości gruntowej.