Rolna

9Jak już było wspomniane, nieruchomości według polskiego prawa dzielą się przede wszystkim na nieruchomości gruntowe oraz nieruchomości budowlane i lokalowe. Z kolei wśród gruntowych wyróżnia się między innymi nieruchomości rolne. Przy definicji tego rodzaju gruntów bierze się pod uwagę przede wszystkim sposób ich użytkowania. Podstawą rozróżnienia jest przeznaczenie nieruchomości rolnej, która – według kodeksu cywilnego – ma służyć do prowadzenia działalności rolnej. Jednak jest to dosyć ogólna definicja i specjaliści zwracają uwagę, że tak naprawdę w polskim prawie używanych jest kilka terminów, definiujących nieruchomość rolną. Aby grunt zakwalifikować jako nieruchomość musi on spełniać kilka warunków. Pierwszy to przeznaczenie do działalności rolnej, obejmującej produkcję zwierzęcą, roślinną, sadowniczą i ogrodniczą. A także pszczelarską, rybną i leśną. Drugi to położenie poza granicami i terenem miasta. Poza tym konieczne jest posiadanie minimalnej powierzchni, która jest określana przez ustawodawcę.