Zasady

18W momencie zakupu nieruchomości i ustalania jej praw własnościowych konieczne jest założenie księgi wieczystej i złożenie w niej odpowiedniego wpisu. Księga wieczysta jest rodzajem rejestru publicznego, który określa stan prawny konkretnej nieruchomości. Ponadto ustala on jakie i komu przysługują prawa do nieruchomości. Księgi wieczyste są prowadzone w sądach rejonowych przez specjalny wydział. Ważne jest, że taka księga nie jest prowadzona dla właścicieli, ale dla konkretnych nieruchomości. Oznacza to, że prawo własności do danej nieruchomości może widnieć tylko w jednej księdze wieczystej. Ten rodzaj rejestru publicznego posiada kilka zasad. Najważniejsze to jawność formalna, domniemanie zgodności ze stanem prawnym, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych oraz pierwszeństwo praw wpisanych. Jawność formalna oznacza, że z treścią księgi wieczystej może zapoznać się każdy, pod warunkiem, że obecny będzie przy tym pracownik sądu. Wedle drugiej zasady przyjmuje się natomiast, że stan prawny zawarty w księdze wieczystej jest zgodny ze stanem rzeczywistym.